Označení:

ČSNEN 60870-6-501 (334660)

Datum vydání:

01.06.1999

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1.

Katalogové číslo:

53968

Čárový kód:

8590963539683

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-501:1996. Evropská norma EN 60870-6-501:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-6-501:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl IEC 870-6 (v ČR ČSN EN 60870-6) definuje služby poskytované zvláštním prvkem aplikační služby dálkového ovládání - Prvkem Aplikační Služby Dálkového ovládání č. 1 (TASE.1) - pro výměnu provozních dat v systémech dálkového ovládání. Hlavními cíli návrhu těchto služeb jsou: - jednoduchost, - přizpůsobivost, - nezávislost architektury spodních vrstev, - rozšiřitelnost, - účinnost, - výkonnost, - udržovatelnost. Rozsáhlá norma (cca 82 stran) neřeší, neobsahuje, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN 60870-6-501 (33 4660) byla vydána v červnu 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz