Označení:

ČSNEN 60870-6-503-ed.2 (334660)

Datum vydání:

01.10.2003

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2.

Katalogové číslo:

68258

Čárový kód:

8590963682587

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-503:2002 (idt IEC 60870-6-503:2002), která nahrazuje EN 60870-6-503:1997 (1. vydání). Definuje mechanizmus výměny časově kritických dat mezi řídicími centry elektrárenských společností a ostatními řídicími centry (například jiných společností, rajónů ad.). Uvádí zajištění ovládání zařízení, univerzální zpracování zpráv a řízení programů ve vzdáleném řídicím centru. Definuje normalizovanou metodu používání Specifikace zpráv pro výrobu (MMS) pro realizaci výměny dat. Uvádí definice aplikačního modelování a služeb TASE.2. Norma zahrnuje výměnu indikací dat v reálném čase, řídicí operace, data v časové posloupnosti, plánovací a účetní informace, dálkové programové ovládání a hlášení a evidenci událostí. Norma uvádí mapování jednotlivých normalizovaných modelů objektů TASE.2 na modely objektů MMS.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz