Označení:

ČSNEN 60870-6-601 (334660)

Datum vydání:

01.10.1998

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů.

Katalogové číslo:

53379

Čárový kód:

8590963533797

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-601:1995. Evropská norma EN 60870-6-601:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-6-601:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento funkční profil (FP) definuje poskytování transportní služby OSI v režimu se spojením mezi koncovým systémem ("referenčním koncovým systémem") používajícím pro přístup na datovou síť s přepojováním paketů (PSDN) trvalý analogový nebo digitální okruh a dalším koncovým systémem ("kompatibilním koncovým systémem"), který je dostupný pomocí metod trvalého přístupu nebo přepojování, buď přímo z téže PSDN, nebo nepřímo přes poskytovanou síťovou službu OSI v režimu se spojením. ČSN EN 60870-6-601 (33 4660) byla vydána v říjnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz