Označení:

ČSNEN 60870-6-701 (334660)

Datum vydání:

01.10.2000

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech.

Katalogové číslo:

59590

Čárový kód:

8590963595900

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-701:1998 (idt IEC 60870-6-701). Definuje funkční profil používaný v sítích dálkového ovládání, který definuje poskytování komunikačních služeb TASE.1 mezi dvěma koncovými systémy řídicích center. Tento normalizovaný aplikační profil TASE.1 umožňuje systémům vnitřního řízení komunikovat s řídicími systémy distribuční soustavy. Norma poskytuje klasifikaci ISPICS požadavků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz