Označení:

ČSNEN 60870-6-702 (334660)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech.

Katalogové číslo:

60910

Čárový kód:

8590963609102

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-702:1998 (idt IEC 60870-6-702). Definuje profil aplikační třídy (A-profil) používaný v sítích dálkového ovládání, který definuje poskytování komunikačních služeb TASE.2 mezi dvěma koncovými systémy řídicích center. Určuje protokol aplikační vrstvy tak, aby splňoval požadavky na funkční spolupráci. Stanovuje požadavky prezentační a relační vrstvy zajišťující TASE.2. Norma poskytuje klasifikaci ISPICS požadavků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz