Označení:

ČSNEN 60870-6-802-ed.2:2003/A1 (334660)

Datum vydání:

01.01.2006

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2.

Katalogové číslo:

74817

Čárový kód:

8590963748177

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz