Označení:

ČSNEN 60974-11-ed.3 (052205)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

88313

Čárový kód:

8590963883137

Anotace normy:

Tato norma platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm. Stanovuje požadavky na bezpečnost a provoz držáků elektrod
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz