Označení:

ČSNEN 60974-12-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.04.2006

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče. (Platnost do 22.6.2014).

Katalogové číslo:

75554

Čárový kód:

8590963755540

Anotace normy:

ČSN EN 60974-12 ed. 2 (05 2205) obsahuje požadavky na konstrukci a bezpečnost spojovacích zařízení pro svařovací vodiče a pro připojení svařovacích vodičů ke svařovacímu zařízení. Spojování a rozpojování se uvažuje bez použití nástrojů. Spojovací zařízení má část kolíkovou a část zásuvkovou. Při správně spojeném zařízení brání nahodilému vysunutí zajišťovací prostředek. Norma obsahuje označování spojovacích zařízení podle jmenovitého proudu při 60 % zatěžovacím cyklu od 125 do 500 A. Popisuje provedení a pořadí typových zkoušek, měření izolačního odporu, zkoušku elektrické pevnosti, oteplovací zkoušku, zkoušku odolnosti proti horkým předmětům a pevnosti v tlaku.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz