Označení:

ČSNEN 60974-13 (052205)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka.

Katalogové číslo:

89948

Čárový kód:

8590963899480

Anotace normy:

Tato norma platí pro svorky pro obloukové svařování zkonstruované pro vytvoření elektrického připojení ke svařovanému kusu bez použití nástrojů. Tato norma neplatí pro svorky pro svařování pod vodou a pro plasmové řezání. Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost a funkci svařovacích svorek; nestanovuje požadavky na svařovací vodiče
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz