Označení:

ČSNEN 60974-2-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.11.2008

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 28.2.2016).

Katalogové číslo:

81951

Čárový kód:

8590963819518

Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní a konstrukční požadavky pro průmyslové a profesionální kapalinové chladicí systémy používané při obloukovém svařování a příbuzných procesech ke chlazení hořáků. Tato část IEC 60974 platí pro samostatné kapalinové chladicí systémy, které jsou připojeny k odděleným zdrojům svařovacího proudu nebo pro chladicí systémy umístěné uvnitř zdrojů svařovacího proud. Tato část IEC 60974 neplatí pro chladicí systémy s chladicím agregátem. Typicky příbuznými metodami jsou například obloukové plazmové řezání a obloukové žárové stříkání kovů. Tato část IEC 60974 neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz