Označení:

ČSNEN 60974-3-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.08.2008

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku.

Katalogové číslo:

81709

Čárový kód:

8590963817095

Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která se používají při obloukovém svařování a příbuzných metodách. Tato část IEC 60974 platí pro samostatná zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která jsou buď připojena k oddělenému zdroji svařovacího proudu nebo umístěna se zdrojem svařovacího proudu v jednom krytu. Typicky příbuznými metodami jsou např. obloukové plazmové řezání a obloukové žárové stříkání kovů. Tato norma neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz