Označení:

ČSNEN 60974-5-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.11.2008

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 27.6.2016).

Katalogové číslo:

81954

Čárový kód:

8590963819549

Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení používaná k podávání svařovacího drátu při obloukovém svařování a příbuzných procesech. Podavač drátu může být samostatnou jednotkou, která může být připojena k oddělenému zdroji svařovacího proudu, nebo může být podavač drátu umístěn se zdrojem svařovacího proudu v jednom krytu. Podavač drátu může být vhodný pro ručně nebo mechanicky vedené hořáky. Tato část IEC 60974 neplatí pro hořáky se zásobníkem drátu, které jsou předmětem IEC 60974-7 a také neplatí pro podavače drátu, které jsou zkonstruovány pro používání laiky a jsou předmětem normy IEC 60974-6. Typicky příbuznými metodami jsou například obloukové plazmové řezání a obloukové žárové stříkání kovů. Tato norma neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz