Označení:

ČSNEN 60974-6-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem.

Katalogové číslo:

89091

Čárový kód:

8590963890913

Anotace normy:

Tato norma specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky platné pro zdroje proudu pro obloukové svařování a řezání s omezeným provozem a příslušenství navržené pro používání laiky. Elektrické zařízení je určeno k připojení k jednofázové veřejné nízkonapěťové síti. Motory pohánějící zdroje napětí nemohou přesáhnout výkon 7,5 kVA
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz