Označení:

ČSNEN 60974-7-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.05.2006

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky. (Platnost do 28.2.2016).

Katalogové číslo:

75706

Čárový kód:

8590963757063

Anotace normy:

ed.2 Norma ČSN EN 60974-7 ed. 2 (05 2205) obsahuje bezpečnostní a konstrukční požadavky na hořáky pro obloukové svařování a příbuzné procesy. Zahrnuje hořáky pro svařování MIG/MAG, hořáky pro svařování pod tavidlem, pro svařování WIG (TIG), pro plazmové svařování a plazmové řezání. Jmenovitý pracovní cyklus (zatěžovatel ) se pro hořáky uvažuje 100 %, 60 % nebo 35 %. Norma stanovuje provedení a pořadí typových zkoušek, měření izolačního odporu, elektrické pevnosti, odolnosti proti nárazu, proti horkým předmětům a ochranu před přímým dotykem živých částí. Pro jednotlivé svařovací metody a příslušné hořáky norma stanovuje provedení oteplovací zkoušky podle jejich zatěžovacího cyklu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz