Označení:

ČSNEN 60974-8-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.12.2009

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání.

Katalogové číslo:

84548

Čárový kód:

8590963845487

Anotace normy:

Tato část IEC 60974 stanovuje bezpečnostní a provozní požadavky na plynová zařízení určená pro používání s hořlavými plyny nebo kyslíkem. Tato plynová zařízení jsou konstruována pro přívod plynů při obloukovém svařování, plazmovém řezání, drážkování a příbuzných metodách v nevýbušných atmosférách. Plynové zařízení může být samostatné nebo může být vestavěno do skříně zdroje proudu. V druhém případě tato norma také platí pro zdroje proudu. Příloha A přehledně znázorňuje schéma automatizovaného plazmového systému.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz