Označení:

ČSNEN 60974-9 (052205)

Datum vydání:

01.10.2010

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

86774

Čárový kód:

8590963867748

Anotace normy:

Tato část IEC 60974-9 platí pro instalaci a používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy zkonstruované v souladu s bezpečnostními požadavky IEC 60974-1, IEC 60974-6 nebo dalšími citovanými normami. Tato část IEC 60974-9 platí jako směrnice pro instruktory, obsluhy, svářeče, managery a dozorčí pracovníky pokud jde o bezpečnou instalaci, používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy a bezpečné provádění svařovacích a řezacích činností. Národní předpisy mají přednost před touto částí IEC 60974-9
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz