Označení:

ČSNEN 61000-2-12 (333432)

Datum vydání:

01.02.2004

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí.

Katalogové číslo:

69409

Čárový kód:

8590963694092

Anotace normy:

Tato norma se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz s rozšířením až do 148,5 kHz specificky pro systémy signálů ve veřejných rozvodných sítích. Tato norma uvádí kompatibilní úrovně pro veřejné střídavé distribuční sítě vysokého napětí, které mají jmenovité napětí mezi 1 kV a 35 kV a jmenovitý kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Kompatibilní úrovně jsou specifikovány pro elektromagnetická rušení typů, které mohou být ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí očekávány, jako návod pro sestavení mezí emise rušení do veřejných napájecích sítí a sestavení mezí odolnosti výrobkovými komisemi a jinými komisemi pro zařízení vystavené rušení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz