Označení:

ČSNEN 61000-2-4-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech.

Katalogové číslo:

67160

Čárový kód:

8590963671604

Anotace normy:

Tato část IEC 61000 se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz. Tato norma uvádí číselné hodnoty kompatibilních úrovní pro průmyslové a neveřejné střídavé distribuční sítě jmenovitého napětí až do 35 kV a jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Kompatibilní úrovně jsou specifikovány pro elektromagnetická rušení typů, které mohou být v jakémkoliv napájecím bodu (IPC) uvnitř průmyslových závodů nebo jiných neveřejných sítí očekávány, jako návod pro sestavení mezí emise rušení do průmyslových napájecích sítí a pro volbu úrovní odolnosti pro zařízení v těchto sítích. Kompatibilní úrovně jsou uvedeny pro různé třídy elektromagnetického prostředí určeného charakteristikami napájecí sítě.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz