Označení:

ČSNEN 61000-3-11 (333432)

Datum vydání:

01.09.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení.

Katalogové číslo:

62326

Čárový kód:

8590963623269

Anotace normy:

Tato norma uvádí meze pro omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí.Tato norma platí pro zařízení se jmenovitým proudem od 16 A do 75 A včetně, které je předmětem podmíněného připojení. Meze v této části se týkají změn napětí vyzkoušených u odběratelů připojených v rozhraní mezi veřejnou napájecí sítí nízkého napětí a zařízením instalace uživatele. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro meze změn napětí způsobených zařízením, které se zkouší při stanovených podmínkách. Tato část IEC 61000 se také týká zařízení v rozsahu platnosti IEC 61000-3-3, které nesplňuje meze je-li zkoušeno nebo vyhodnocováno s referenční impedancí a je proto předmětem podmíněného připojení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz