Označení:

ČSNEN 61000-3-12 (333432)

Datum vydání:

01.10.2005

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem >16 A a <=75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí. (Platnost do 16.6.2014).

Katalogové číslo:

74052

Čárový kód:

8590963740522

Anotace normy:

Tato část souboru norem omezuje hodnoty proudů harmonických injektovaných do veřejné napájecí sítě. Meze uvedené v této mezinárodní normě platí pro elektrické a elektronické zařízení se jmenovitým vstupním fázovým proudem překračujícím 16 A až do 75 A včetně, určené k připojení do veřejných střídavých distribučních sítí nízkého napětí následujících typů: - jednofázová, dvojvodičová nebo trojvodičová, jmenovitého napětí do 240 V; - trojfázová, trojvodičová nebo čtyřvodičová, jmenovitého napětí do 690 V; - jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Jiné distribuční sítě jsou vyloučeny. Meze uvedené v tomto vydání platí pro zařízení připojené do sítí 230/400 V, 50 Hz. Tato norma platí pro zařízení určené pro připojení do sítí nízkého napětí, které má styčný bod s veřejným napájením na úrovni nízkého napětí. Tato norma neplatí pro zařízení určené pro připojení do soukromých sítí nízkého napětí, které mají styčný bod s veřejným napájením jen na úrovni vysokého nebo velmi vysokého napětí. Tato norma definuje: a) požadavky a meze emise pro zařízení; b) metody typových zkoušek a simulací. Zkoušky podle této mezinárodní normy jsou typové zkoušky úplných zařízení. Shoda s touto normou se může také určit validovánou simulací
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz