Označení:

ČSNEN 61000-3-12-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí.

Katalogové číslo:

90302

Čárový kód:

8590963903026

Anotace normy:

Tato část souboru norem se zabývá omezením harmonických proudů injektovaných do veřejné napájecí sítě. Meze platí pro elektrické a elektronické zařízení se jmenovitým vstupním fázovým proudem překračujícím 16 A až do 75 A včetně, určené k připojení do veřejných střídavých distribučních sítí nízkého napětí následujících typů: jednofázová, dvojvodičová nebo třívodičová, jmenovitého napětí do 240 V, třífázová, třívodičová nebo čtyřvodičová, jmenovitého napětí do 690 V, jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Jiné distribuční sítě jsou vyloučeny. Meze uvedené v tomto vydání platí pro zařízení připojené do sítí 230/400 V, 50 Hz. Tato norma neplatí pro zařízení určené pro připojení do soukromých sítí nízkého napětí, které mají styčný bod s veřejným napájením jen na úrovni vysokého nebo velmi vysokého napětí. Tato norma definuje: požadavky a meze emise pro zařízení; metody typových zkoušek a simulací. Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky úplných zařízení. Shoda s touto normou se může také určit validovanými simulacemi
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz