Označení:

ČSNEN 61000-4-1-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.11.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-1: Zkušební a měřicí technika - Přehled o souboru IEC 61000-4.

Katalogové číslo:

79489

Čárový kód:

8590963794891

Anotace normy:

Tato část souboru norem poskytuje technickým komisím IEC nebo jiným skupinám, uživatelům a výrob-cům elektrického a elektronického zařízení vhodnou pomoc týkající se norem EMC v souboru IEC 61000-4 o zkušebních a měřicích technikách a poskytuje všeobecná doporučení týkající se volby platných zkoušek
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz