Označení:

ČSNEN 61000-4-13 (333432)

Datum vydání:

01.01.2003

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.

Katalogové číslo:

66074

Čárový kód:

8590963660745

Anotace normy:

Tato norma definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených základních zkušebních úrovní harmonických a meziharmonických pro elektrické a elektronické zařízení nízkého napětí se jmenovitým fázovým proudem do 16 A na kmitočtech rušení do 2 kHz včetně. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné reference pro vyhodnocování funkční odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného působení harmonických a meziharmonických včetně kmitočtů signálů v rozvodných sítích. Navržené úrovně jsou přizpůsobeny pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz