Označení:

ČSNEN 61000-4-15-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

89178

Čárový kód:

8590963891781

Anotace normy:

Tato část souboru norem uvádí funkční a konstrukční specifikace pro přístroje určené k měření úrovně vjemu flikru pro všechny vlny průběhů kolísání napětí. Informace jsou uvedeny pro umožnění konstrukce takového přístroje. Je uvedena metoda hodnocení závažnosti flikru v souladu s touto normou. Specifikace v této části souboru norem se vztahují pouze k měření vstupů 120 V a 230 V, 50 Hz a 60 Hz. Charakteristiky některých žárovek pro jiná napětí jsou dostatečně podobné hodnotám v tabulkách 1 a 2, takže korekční činitel může být použit pro tato jiná napětí. Některé z těchto opravných koeficientů jsou uvedeny v příloze B. Předmětem této části souboru norem je poskytnout základní informace pro navrhování a instrumentaci analogového nebo digitálního flikrmetru. Toto nové vydání přidává nebo upřesňuje definici několika přímo měřených parametrů tak, aby se zabránilo rozdílným výkladům
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz