Označení:

ČSNEN 61000-4-17 (333432)

Datum vydání:

01.07.2000

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

59120

Čárový kód:

8590963591209

Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost proti zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu elektrického nebo elektronického zařízení.Tato norma platí pro stejnosměrné vstupy-výstupy nízkého napětí napájené vnějšími usměrňovacími systémy nebo bateriemi, které jsou nabíjeny. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři, je-li toto zařízení vystaveno zvlněným napětím jako jsou napětí generovaná usměrňovači nebo pomocnými nabíječkami baterií připojenými k stejnosměrným napájecím zdrojům. Tato norma definuje zkušební vlnu napětí, rozsah zkušebních úrovní, zkušební generátor, zkušební sestavu a zkušební postup. Stanovené zkušební postupy se používají pro zkoušení specifických kategorií elektrických nebo elektronických zařízení, např. zařízení připojených na stejnosměrnou napájecí síť telefonních ústředen.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz