Označení:

ČSNEN 61000-4-18 (333432)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

79491

Čárový kód:

8590963794914

Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká požadavků na odolnost zařízení a zkušebních metod pro elektrická a elektronická zařízení při provozních podmínkách s ohledem na: a) opakující se tlumené oscilační vlny vyskytující se zejména na napájecích, ovládacích a signálních kabelech instalovaných v rozvodnách velmi vysokého a vysokého napětí (HV/MV); b) opakující se tlumené oscilační vlny vyskytující se zejména na napájecích, ovládacích a signálních kabelech instalovaných v rozvodnách izolovaných plynem (GIS) a v některých případech také ve vzduchem izolovaných rozvodnách (AIS) nebo v jakýchkoliv instalacích s ohledem na jevy jaderného výbuchu ve velkých výškách (HEMP). Cílem této základní normy je vytvoření požadavků na odolnost a společné reference pro hodnocení funkce elektrického a elektronického zařízení v laboratoři, přičemž toto zařízení je určeno pro domácí, obchodní a průmyslové aplikace, a pro hodnocení požadavků aplikovatelných také na zařízení určená pro elektrárny a rozvodny. Účelem této normy je definování: - zkušebního napětí a proudu vln; - rozsahů zkušebních úrovní; - zkušebního zařízení; - zkušební sestavy; - postupu zkoušky. Cílem této normy je vytvoření společné reference pro hodnocení odolnosti elektrického a elektronického zařízení pokud je vystaveno tlumeným oscilačním vlnám. Zkušební metoda dokumentovaná v této části souboru norem popisuje konzistentní metodu posouzení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu. Tato norma má status základní normy EMC podle Směrnice IEC 107
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz