Označení:

ČSNEN 61000-4-2-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.11.2009

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84322

Čárový kód:

8590963843223

Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost a způsobů zkoušky elektrického a elektronického zařízení vysta-veného elektrostatickým výbojům, způsobených přímo obsluhou. Jsou definovány rozsahy zkušebních úrov-ní, které závisí na různých podmínkách prostředí a instalace. Cílem normy je vytvoření společné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného elektrostatickým výbojům. Jsou zahrnuty také elektrostatické výboje, které se mohou vyskytnout mezi obslu-hou a objekty v blízkosti vyšetřovaného zařízení. Tato norma definuje také typický tvar vlny vybíjecího prou-du, rozsah zkušebních úrovní, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup, kalibraci a nejistotu měření. Jsou uvedeny specifikace zkoušky prováděné v "laboratořích" a po "instalaci" prováděné na zařízení při finální instalaci.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz