Označení:

ČSNEN 61000-4-20-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

88384

Čárový kód:

8590963883847

Anotace normy:

Tato část souboru norem se vztahuje ke zkušebním metodám emise a odolnosti pro elektrická a elektronická zařízení. Tyto zkušební metody používají různé typy vlnovodů s příčným elektromagnetickým polem (TEM). Tyto typy zahrnují otevřené struktury (například pásková vedení a simulátory elektromagnetických impulzů) a uzavřené struktury (například buňky TEM). Tyto struktury mohou být dále klasifikovány jako jedno, dvou a víceportové vlnovody TEM. Kmitočtový rozsah závisí na určitých zkušebních požadavcích a na určitém typu vlnovodu TEM. Norma nemá záměr určit, jaká zkouška bude použita na konkrétní zařízení nebo systém. Záměrem této normy je poskytnout základní všeobecné odkazy pro komise výrobku v IEC. Norma popisuje zkušební metody, které jsou odlišné od zkušebních metod popsaných v ČSN EN 61000-4-3
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz