Označení:

ČSNEN 61000-4-22 (333432)

Datum vydání:

01.12.2011

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

89784

Čárový kód:

8590963897844

Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká zkoušek odolnosti a měření emisí pro elektrická a/nebo elektronická zařízení. Jsou uvažovány pouze vyzařované jevy. Stanovuje požadované zkušební postupy pro používání plně bezodrazových komor pro provádění zkoušek odolnosti proti vyzařovanému rušení a měření vyzařovaných emisí. Norma stanovuje obvyklý postup validace, požadavky nastavení zkušebního zařízení (EUT) a měřicí metody pro plně bezodrazové komory (FAR), kde mohou být obě zkoušky, měření vyzařovaných emisí i zkoušky odolnosti vůči vyzařovanému rušení, provedeny ve stejné FAR. Jako základní norma pro měření, tato část souboru norem není zamýšlena k určení zkušebních úrovní nebo mezí emise k použití na jednotlivé přístroje nebo systémy. Jejím hlavním cílem je poskytnout všeobecné postupy měření všem komisím výrobků IEC nebo CISPR, kterých se to týká. Zvláštní požadavky a zkušební podmínky pro výrobky jsou definovány odpovídajícími komisemi výrobků. Metody popsané v této normě jsou vhodné pro měření vyzařované emise a pro zkoušky odolnosti v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 18 GHz. Norma má status základní publikace EMC podle IEC Guide 107
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz