Označení:

ČSNEN 61000-4-27 (333432)

Datum vydání:

01.09.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.

Katalogové číslo:

62116

Čárový kód:

8590963621166

Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost zařízení vystaveného nesymetrii napájecího napětí.Tato norma platí pro třífázově napájené elektrické a/nebo elektronické zařízení 50 Hz/60 Hz se jmenovitým fázovým proudem až do 16 A. Předmětem této normy je stanovit srovnávací údaje pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení jsou-li vystavena nesymetrii napájecího napětí a vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři. Tato norma pojednává o zkouškách odolnosti pro elektrické a/nebo elektronické zařízení (přístroj a systém) v jeho elektromagnetickém prostředí. Jsou zvažovány jen jevy šířené vedením včetně zkoušek odolnosti pro zařízení připojená do veřejných a průmyslových sítí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz