Označení:

ČSNEN 61000-4-28 (333432)

Datum vydání:

01.12.2000

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.

Katalogové číslo:

60100

Čárový kód:

8590963601007

Anotace normy:

Tato část IEC 61000 je základní norma EMC (elektromagnetické kompatibility). Tato část pojednává o zkouškách odolnosti pro elektrické a/nebo elektronické zařízení v jeho elektromagnetickém prostředí. Uvažují se jen jevy šířené vedením, včetně zkoušek odolnosti pro zařízení připojené do veřejné a průmyslové sítě. Předmětem této normy je vytvoření odkazu pro vyhodnocování odolnosti elektrického a elektronického zařízení, je-li vystaveno změnám síťového kmitočtu Tato norma platí pro elektrické a/nebo elektronické zařízení připojené do střídavé distribuční sítě 50 Hz nebo 60 Hz jehož jmenovitý fázový proud je až do 16 A. Tato norma neplatí pro elektrické a/nebo elektronické zařízení připojené do střídavé distribuční sítě 400 Hz. Zkoušky týkající se těchto sítí budou pokryty jinými normami IEC. Všeobecně elektrické a elektronické zařízení není na menší změny síťového kmitočtu citlivé. Zkoušení podle této normy by mělo být omezeno na výrobky, u kterých byla zjištěna citlivost na změny síťového kmitočtu způsobená návrhem, prostředím nebo v souvislosti s poruchou. Požadované úrovně zkoušky odolnosti pro specifické elektromagnetické prostředí jsou zároveň s funkčními kritérii podle potřeby uvedeny v normách výrobku, skupiny výrobků nebo v kmenových normách
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz