Označení:

ČSNEN 61000-4-29 (333432)

Datum vydání:

01.09.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

62117

Čárový kód:

8590963621173

Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost proti krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí na vstupu stejnosměrného napájení elektrického nebo elektronického zařízení. Tato norma platí pro nízkonapěťové stejnosměrné výkonové vstupy/výstupy zařízení napájeného externími stejnosměrnými sítěmi. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři, je-li toto zařízení vystaveno krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí. Tato norma definuje rozsah zkušebních úrovní, zkušební generátor, zkušební sestavu a zkušební postup.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz