Označení:

ČSNEN 61000-4-3-ed.3 (333432)

Datum vydání:

01.11.2006

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

76966

Čárový kód:

8590963769660

Anotace normy:

Tato norma definuje metody zkoušky odolnosti proti vyzařované elektromagnetické energii. Ustanovuje zkušební úrovně a požadované zkušební postupy. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Tato část ze zabývá zkouškami odolnosti ve vztahu k ochraně proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím z jakéhokoliv zdroje. Zvláštní pozornost je věnována ochraně proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým vyzařováním z digitálních radiotelefonů a jiných vysokofrekvenčně emitujících přístrojů. Tato norma uvádí nezávislou zkušební metodu. Jiné zkušební metody se nemohou použít jako náhrady k prohlášení shody s touto normou
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz