Označení:

ČSNEN 61000-4-30-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.09.2009

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84054

Čárový kód:

8590963840543

Anotace normy:

Tato norma definuje metody měření a vyhodnocení výsledků měření pro parametry kvality energie ve střída-vých napájecích sítích 50/60 Hz. Metody měření jsou popsány pro každý důležitý typ parametru a jsou formu-lovány tak, aby umožnily získání spolehlivých, opakovatelných a porovnatelných výsledků bez ohledu na pou-žitý vyhovující přístroj a bez ohledu na jeho podmínky prostředí. Tato norma předkládá metody měření pro měření v místě instalace. Měření parametrů pokrytých touto normou je omezeno na ty jevy, které se mohou v napájecí síti šířit vedením. Zahrnuty jsou příslušné parametry napětí a/nebo proudu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz