Označení:

ČSNEN 61000-4-34 (333432)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A.

Katalogové číslo:

79762

Čárový kód:

8590963797625

Anotace normy:

Tato část souboru norem definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodobých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz jejichž vstupní fázový proud je větší než 16 A. Pokrývá zařízení instalovaná v obytných prostorech stejně jako průmyslové stroje, podrobně pomalé změny napětí a krátká přerušení pro zařízení připojená do střídavých sítí 50 i 60 Hz, zahrnující jednofázové i trojfázové sítě. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí. Zkušební metoda dokumentovaná v této části souboru norem popisuje konzistentní metodu pro určení odolnosti zařízení nebo systému vůči definovanému jevu. Tato norma má status základní normy EMC podle Směrnice IEC 107
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz