Označení:

ČSNEN 61000-4-4-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti. (Platnost do 4.6.2015).

Katalogové číslo:

72931

Čárový kód:

8590963729312

Anotace normy:

Tato norma se týká odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti opakovaným rychlým elektrickým přechodným jevům. Tato část uvádí požadavky na odolnost a postupy zkoušky týkající se rychlých elektric-kých přechodných jevů/skupin impulzů. Dále definuje rozsahy a zkušební úrovně a uvádí postupy zkoušky. Cílem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného opakovaným rychlým elektrickým přechodným jevům/skupinám impulzů na napájecích, signálových, ovládacích a zemních vstupech/výstupech.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz