Označení:

ČSNEN 61000-4-6-ed.3 (333432)

Datum vydání:

01.11.2009

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84324

Čárový kód:

8590963843247

Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost a způsobů zkoušky elektrického a elektronického zařízení vystaveného elektromagnetickým rušením přicházejícím od záměrných vysokofrekvenčních vysílačů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 80 MHz. Vyloučena jsou zařízení, pokud nemají alespoň jeden přívodní kabel (jako je síťové napájení, signální vedení nebo připojení k uzemnění), který může vytvářet vazbu zařízení na rušivá vysokofrekvenční pole. Cílem této normy je vytvoření společné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. Metoda dokumentovaná v této normě popisuje určení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz