Označení:

ČSNEN 61000-5-7 (333432)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód).

Katalogové číslo:

63249

Čárový kód:

8590963632490

Anotace normy:

Tato norma uvádí požadavky na účinnost, zkušební metody a postupy klasifikace stupňů ochrany proti elektromagnetickým rušením zajišťované prázdnými kryty na kmitočtech mezi 10 kHz a 40 GHz. Účelem této normy je poskytnutí reprodukovatelných prostředků pro vyhodnocování účinnosti elektromagnetického stínění prázdných mechanických krytů, včetně skříněk a zásuvných jednotek, a specifikovat označovací kód umožňující výrobci vybrat kryt se známou schopností zeslabení elektromagnetických polí. Při určování potřeby aplikace této normy pro specifické zařízení, pro specifické aplikace a pro specifické požadavky stínění krytem, které jsou nutně funkcí kmitočtu bude potřeba, aby výrobci brali v úvahu požadavky na odolnost proti různým typům elektromagnetických rušení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz