Označení:

ČSNEN 61000-6-1-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.11.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.

Katalogové číslo:

79407

Čárový kód:

8590963794075

Anotace normy:

Tato část souboru kmenových norem stanovuje požadavky EMC pro odolnost v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích obytných, obchodních a lehkého průmyslu, pro které neexistují předmětové normy nebo normy skupiny výrobků pro odolnost.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz