Označení:

ČSNEN 61000-6-2-ed.3 (333432)

Datum vydání:

01.02.2006

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí.

Katalogové číslo:

75120

Čárový kód:

8590963751207

Anotace normy:

Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky na odolnost v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Pro kmitočty, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba zkoušky provádět. Tato kmenová norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - odolnost - se použije, jestliže neexistují odpovídající normy pro odolnost výrobku nebo skupiny výrobků. Tato norma se vztahuje na přístroje určené k připojení do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého nebo velmi vysokého napětí určeného pro dodávku elektřiny do výrobního nebo obdobného závodu a které mají pracovat v blízkosti průmyslových míst nebo přímo v nich, jak je popsáno níže. Tato norma se vztahuje rovněž na přístroje, které jsou napájeny z baterie a jsou určeny pro použití v průmyslových místech. Prostředí, na která se tato norma vztahuje, jsou průmyslová, jak vnitřní, tak vnější. Požadavky na odolnost byly zvoleny tak, aby se zajistila odpovídající úroveň odolnosti přístrojů v průmyslových místech. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě avšak s velice malou pravděpodobností výskytu. Do této normy nejsou zahrnuty všechny druhy rušení; uvažují se pouze ty, které jsou relevantní pro zařízení, na která se tato norma vztahuje. Tyto zkušební požadavky představují základ pro zkoušky odolnosti v oblasti elektromagnetické kompatibility
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz