Označení:

ČSNEN 61140-ed.2 (330500)

Datum vydání:

01.03.2003

Název:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

Katalogové číslo:

65816

Čárový kód:

8590963658162

Anotace normy:

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Za normálních podmínek musí být splněny požadavky na ochranu základní (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem živých částí), za podmínek jedné poruchy musí být splněna ochrana při poruše (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem neživých částí). Norma stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení jak ochrany základní, tak ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Norma uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz