Označení:

ČSNEN 61241-11 (332335)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD". (Platnost do 4.8.2014).

Katalogové číslo:

78897

Čárový kód:

8590963788975

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečný zařízení, určených pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu rozvířeného prachu nebo prostorech s vrstvami prachu a návazných zařízení, která jsou určena pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům, vstupujícím do těchto prostředí. Norma doplňuje všeobecné požadavky ČSN EN 61241-0. Zařízení, která jsou použitá v systému, musí splňovat požadavky ČSN EN 60079-25. Jsou-li návazná zařízení chráněna některým typů ochran, uvedených v ČSN EN 61241-0 nebo v ČSN EN 60079-0, pak pro návazná zařízení platí i požadavky pro tento typ ochrany společně s odpovídající části ČSN EN 61241 nebo ČSN EN 60079. Dále uvedený seznam vyloučení platnosti článků je přímo použitelný pro návazná zařízení, určená pro použití v prostorech bez nebezpečí výbuchu; při použití za jiných podmínek má být použit v kombinaci s požadavky na jiný typ ochrany.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz