Označení:

ČSNEN 61241-2-2 (332335)

Datum vydání:

01.05.1997

Název:

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Elektrická rezistivita prachu.

Katalogové číslo:

22064

Čárový kód:

8590963220642

Anotace normy:

Norma je identická s EN 61241-2-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1241-2-2 s její opravou z května 1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část normy stanoví metodu zkoušek pro zjišťování elektrické rezistivity vrstvy prachu při stejnoměrném napětí. Je určena pro použití při navrhování, konstrukci, zkoušení a používání elektrických zařízení v prostorech s hořlavým prachem. Zkušební metoda není vhodná pro použití se známými výbušninami nebo látkami, které mají výbušné vlastnosti. Normalizovány jsou: zkušební zařízení a vzorek, postup při zkoušce a protokol o zkoušce. ČSN EN 61241-2-2 (33 2335) byla vydána v květnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz