Označení:

ČSNEN 61241-4 (332335)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD".

Katalogové číslo:

78921

Čárový kód:

8590963789217

Anotace normy:

Norma uvádí požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení pro použití v prostředí s hořlavým prachem, ve kterých je ochranný plyn (vzduch nebo inertní plyn) udržován na tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry, a je použit pro zabránění vnikání prachu do zařízení, které by mohlo vést ke vzniku výbušné směsi uvnitř závěru, který sám neobsahuje zdroj hořlavého prachu. Obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení, včetně požadavků na ochranu, elektrických zařízení s typem ochrany vnitřním přetlakem "pD", určeným pro použití v prostředí s atmosférou s hořlavým prachem. Norma stanoví požadavky pro konstrukci závěru a jeho souvisejících částí, včetně přívodních a výfukových potrubí pro ochranný plyn (jsou-li součásti zařízení) a pro bezpečnostní prostředky a zařízení, které jsou nutné pro zajištění, aby byl vytvořen a udržován přetlak pro typ ochrany vnitřním přetlakem "pD". Neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které mají vnitřní zdroj úniku prachu a požadavky pro místnosti chráněné vnitřním přetlakem s nebo bez vnitřních zdrojů úniku prachu. Norma neplatí pro prach výbušnin, který pro hoření nepotřebuje atmosférický kyslík, nebo pro pyroforické látky. Neplatí ani pro kombinaci nebezpečí od plynů a prachů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz