Označení:

ČSNEN 61287-1 (333551)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody.

Katalogové číslo:

78738

Čárový kód:

8590963787381

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma platí pro elektronické výkonové měniče instalované v drážních vozidlech a určené k napájení: trakčních obvodů; pomocných obvodů hnacích vozidel, osobních vozů a ostatních tažených vozidel. Tato norma platí, pokud je použitelná i pro všechna ostatní trakční vozidla, např. pro trolejbusy. Norma se vztahuje na celou sestavu měniče, včetně montáže, obsahující: - sestavy polovodičových součástek; - integrované chladicí systémy; - součástky DC meziobvodu, včetně veškerých nezbytných filtrů souvisejících s DC meziobvody; - polovodičové spínací jednotky (semiconductor drive units SDU) a související snímače; - připojené ochranné obvody. Uvedená norma definuje názvosloví, provozní podmínky, všeobecné charakteristiky a zkušební metody elektronických výkonových měničů v drážních vozidlech
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz