Označení:

ČSNEN 61310-2-ed.2 (332205)

Datum vydání:

01.09.2008

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení.

Katalogové číslo:

81867

Čárový kód:

8590963818672

Anotace normy:

Tato část IEC 61310 stanoví požadavky na značení strojních zařízení. Uvádí všeobecná pravidla týkající se značení pro identifikaci strojních zařízení, pro bezpečné používání ve vztahu k mechanickým a elektrickým nebezpečím a pro zabránění nebezpečím vznikajícím nesprávným připojením. 11.7.2008 Ing. František Valent
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz