Označení:

ČSNEN 61310-3-ed.2 (332205)

Datum vydání:

01.09.2008

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů.

Katalogové číslo:

81869

Čárový kód:

8590963818696

Anotace normy:

ed.2 Tato část IEC 61310 stanoví požadavky související s bezpečností pro ovládače ovládané rukou nebo jinými částmi lidského těla na rozhraní člověk-stroj. Uvádí všeobecné požadavky pro - normalizovaný směr pohybu ovládačů; - uspořádání ovládače ve vztahu k jiným ovládačům; - vzájemný vztah mezi úkonem a jeho výslednými účinky. Vychází z IEC 60447, pro neelektrické technologie, jako jsou mechanické a hydraulicky ovládané systémy. Zahrnuje jednotlivé ovládače i skupiny ovládačů tvořící součást sestavy. 11.7.2008 Ing. František Valenta
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz