Označení:

ČSNEN 61334-3-21 (334730)

Datum vydání:

01.07.1999

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí.

Katalogové číslo:

55020

Čárový kód:

8590963550206

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61334-3-21:1996. Evropská norma EN 61334-3-21:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1334-3-21:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento dvacátý první oddíl třetí části IEC 1334-3 (v ČR ČSN EN 61334-3) je určen pro kapacitní vazební zařízení, připojená mezi dvě izolované fáze vedení vn (středního napětí) pro vysokofrekvenční přenosové systémy po distribučních vedení středního napětí (DLC - Distribution Line Carrier). Vazební zařízení zajišťuje: a) efektivní přenos vf signálu mezi vf přenosovým systémem po distribučním vedení a silnoproudým vedením, b) bezpečnost obsluhy a ochranu nn částí instalace proti účinkům napětí síťového kmitočtu a přechodným přepětím. Předmětem této části je stanovit definice, požadavky, metody zkoušek a jmenovité hodnoty pro vazební zařízení kapacitně připojená mezi fázemi, používaná ve vf systémech na distribučních vedeních středního napětí. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Provozní podmínky a kapitolu 5 - Všeobecné požadavky. Norma dále uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61334-3-21 (33 4730) byla vydána v červenci 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz