Označení:

ČSNEN 61334-4-1 (334740)

Datum vydání:

01.09.2000

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému.

Katalogové číslo:

58401

Čárový kód:

8590963584010

Anotace normy:

Předmětem aplikace specifikací z oddílů Části 4 je komunikace pomocí tzv. technologie vf přenosu po distribučním vedení (DLC) v distribučních sítích nn i vn. Rozsah aplikací týkajících se telekomunikačních procesů je široký a nelze je v tomto Oddíle popsat vyčerpávajícím způsobem příklady aplikací jsou: řízení a sledování distribuční sítě, vysílání příkazů, řízení uživatelských rozhraní, řízení veřejného osvětlení a dopravních světel, automatické snímání měřicích přístrojů, apod. Je možné též rozšíření na další komunikační média
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz