Označení:

ČSNEN 61334-4-32 (334740)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení logického spoje (LLC).

Katalogové číslo:

60641

Čárový kód:

8590963606415

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-32:1996 (idt IEC 1334-4-32:1996). Definuje služby požadované od entity podvrstvy řízení logického spoje (LLC) protokolu dálkového přenosu dat (DCP) v obvodech logického přizpůsobení s LLC uživatelskou vrstvou a MAC podvrstvou a služby požadované touto entitou. Definuje rozhraní podvrstev LLC a MAC a strukturu jednotky dat LLC protokolu.Popisuje LLC procedury z pohledu odesílatele a příjemce jednotek dat. Norma platí pro oblast automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení (DLC)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz